Een centje bijverdienen


Spaar-voor-euries.nl Algemene Voorwaarden

Door in te schrijven en het acief gebruiken van het Spaar-voor-euries.nl programma gaat u akkoord met alle voorwaarden en condities die in deze overeenkomst worden genoemd. Spaar-voor-euries.nl mag, op ieder moment, ervoor kiezen om dingen toe te voegen, te veranderen en/of te verwijderen (van gedeeltes) uit deze overeenkomst en worden veranderingen van kracht zonder vooraf de leden te hoeven informeren. Leden worden geïnformeerd over elke verandering van dit beleid via een email, verstuurd naar hun primaire contactemailadres dat is opgegeven tijdens het inschrijven bij Spaar-voor-euries.nl . Als een wijziging onacceptabel voor u is, bestaat er slechts de mogelijkheid om deze overeenkomst te beëindigen. Als u vervolgens blijft deelnemen aan het Spaar-voor-euries.nl programma nadat wij u op de hoogte hebben gesteld van de verandering in onze overeenkomst,  is deze nieuwe overeenkomst bindend.
Door uw inschrijving bij Spaar-voor-euries.nl gaat u ermee akkoord dat er (betaalde) reclamemails naar uw mailadres verzonden worden.

Spaar-voor-euries.nl is geen MLM of een programma waar u rijk van wordt. Het lidmaatschap houdt geen enkele verplichte actie noch aankoop in

Verantwoordelijkheid van de Leden:
U moet minimaal 16 jaar zijn of ouder om te mogen deelnemen aan dit programma.
Ons programma is enkelt open gesteld voor mensen uit Nederland en België.

U gaat ermee akkoord dat u gebruik moet maken tijdens het inschrijven van uw eigen naam en email adres, het aannemen van een valse identiteit wordt gezien als fraude en kan leiden tot het de-activeren van het account. U mag niet meerdere keren inschrijven met verschillende emailadressen. Uw computer mag niet ook door een ander persoon gebruikt worden die ook een account heeft bij Spaar-voor-euries.nl .

Frauderen, valsspelen, smaad of een andere vorm van manipulatie in de richting van Spaar-voor-euries.nl is verboden. Wanneer dit wel het geval is wordt het desbetreffende lid uitgesloten van deelname, zullen zijn verdiensten komen te vervallen en zullen zijn/haar gegevens mogelijk worden doorgespeeld naar de autoriteiten.

Tevens zullen wij een IP blokkade voor dat lid op onze site zetten zodat men geen toegang meer heeft tot de site.

U zult de combinatie van uw emailadres/wachtwoord gebruiken om toegang te krijgen tot uw account, het is jouw verantwoordelijkheid om deze informatie geheim te houden, u mag deze informatie veranderen door in uw account in te loggen en naar de link "Profiel" te gaan.


Het promoten/adverteren van affiliate links cq. programma's is niet toegestaan.
Het promoten/adverteren van youtube filmpjes is niet toegestaan.
* Inwisselopdrachten voor campagnes via Tradetracker, Daisycon en Cleafs etc. zijn niet mogelijk
* Inwisselopdrachten voor sites welke puur gericht zijn op cashback zijn niet mogelijk
* Overige opdrachten mbt Affiliate Marketing (incl. startpagina's ed waarbij Affiliate Marketing de boventoon voert) zijn niet mogelijk
* Wij behouden ons het recht voor om inwisselopdrachten te weigeren als wij van mening zijn dat deze ten nadele van onze site zijn

Wij laten het niet toe dat leden hun account verkopen of weggeven.
Indien een lid zijn/haar account verkoopt aan derden zal het account definitief geblokkeerd worden op Spaar-voor-euries.nl

Als er zich een geval van fraude, systeemmisbruik of enige activiteit verondersteld als onbehoorlijk of illegaal door Spaar-voor-euries.nl wordt ontdekt, resulteert dit in verwijdering van het lid en eventueel gerechtelijke stappen zullen worden ondernomen. Iedere stap die leidt tot het verkrijgen van een bevestigingsmail om credits te ontvangen in uw account kan leiden tot uitsluiting.

U moet het email account behouden dat u gebruikte tijdens inschrijving bij Spaar-voor-euries.nl . U gaat er mee akkoord om email advertenties te ontvangen van Spaar-voor-euries.nl met een maximum van (10) per dag.

Als zich het feit voordoet dat uw emailaccount geblokkeerd is of afgesloten voor berichten van Spaar-voor-euries.nl , zal uw account worden verwijderd. Met name gebeurt dit bij emailaccounts die regelmatig vol zijn. Het sturen van SPAM naar ons resulteert automatisch in het verwijderen van het account en de aanspraak op de verdiensten tot en met de datum van verwijdering.

Auto-responses worden ook onmiddellijk inactief gezet.

De relatie tussen beide partijen:
Het lid en Spaar-voor-euries.nl zijn onafhankelijke contractanten en niets in deze overeenkomst leidt tot wat voor partnerschap, joint venture, agentschap, franchise, vertegenwoordiger of een verhouding werknemer/werkgever tussen jou en Spaar-voor-euries.nl dan ook. U moet begrijpen dat u niet de mogelijkheid hebt om aanbiedingen te doen of te accepteren of te vertegenwoordigen namens Spaar-voor-euries.nl  . U mag geen beloftes doen, niet op uw site of waar dan ook, dat iets uit dit onderdeel zal tegenspreken. U bent zelf verantwoordelijk voor het aangeven en betalen van wat voor belastingen dan ook over het geld dat u verdient met deelname aan dit programma.

Beperking van aansprakelijkheid:
Spaar-voor-euries.nl is niet aansprakelijk voor verloren gegane verdiensten, verloren gegane kansen of iedere andere directe of indirecte, speciale, veronderstelde, incidentele of consequente schade voortkomende uit of verband houdende met de overeenkomst van het Spaar-voor-euries.nl programma, ook al is Spaar-voor-euries.nl op de hoogte gebracht omtrent de mogelijkheid van eventuele schade. Derhalve, Spaar-voor-euries.nl beperkt de verantwoordelijkheid die ontstaat onder deze overeenkomst en zal nooit meer kunnen bedragen dan het bedrag aan totale beloningen die zijn betaald of betaalbaar zijn aan jou krachtens deze overeenkomst.

Betalingen:
Leden verdienen door het ontvangen van betaalde emails en het bezoeken van de website van de adverteerder nadat ze hun leden ID in de daarvoor bestemde pagina hebben ingevoerd op de website van Spaar-voor-euries.nl . Leden kunnen verdienen door nieuwe leden lid te maken van het Spaar-voor-euries.nl programma. Leden verdienen een percentage van de advertentieopbrengsten verdiend door Spaar-voor-euries.nl

Spaar-voor-euries.nl zal leden betalen als hun saldo het minimum uitbetaalbedrag heeft bereikt,  vastgesteld is door Spaar-voor-euries.nl Op het moment dat dit bedrag is bereikt , kan het lid om een uitbetaling verzoeken. Betalingen zullen worden gedaan uiterlijk 45 kalenderdagen na aanvraag.

Activiteit:
Van de leden wordt verwacht dat zij een bepaalde mate van activiteit vertonen. Er moet minimaal 1 betaalde mail per 10 dagen geklikt worden. Leden die alleen het linkspel promoten en geen verdere activiteit vertonen zullen geen betaling ontvangen.
Ingeval een lid langer dan 90 dagen niet actief is geweest, danwel langer dan 90 dagen niet heeft ingelogd op Spaar-voor-euries.nl zal deze verwijderd worden. Hiermee vervallen alle inkomsten en referrals, alsmede zullen nog lopende advertenties worden verwijderd.

Een overzicht van onze adverteerders:© 2014 - 2018 Spaar-voor-euries.nl | Alle rechten voorbehouden | Webhosting door: Oerhosting